Wsparcie inwestycji w infrastrukturę Badanie i Rozwój

Na początku zeszłego tygodnia Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jako, instytucja organizująca, ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. Planowane rozpoczęcie to 26 września 2019.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, chcący stworzyć lub rozwijać inwestycje typu CBR, czyli instytucja zajmująca się badaniem i rozwojem różnych technologii oraz innych dziedzin nauk. Ustawa, która reguluje wytyczne dotyczące nadawania statusu centrum badawczo rozwojowego, określa warunki dla przedsiębiorców. Czasu nie ma zbyt wiele, ponieważ wnioski będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 roku.

Pieniądze

W ósmym z kolei, a drugim w tym roku naborze skierowanym do przedsiębiorców, tworzącym lub rozwijającym centra badawczo- rozwojowe ogólnie przeznaczone jest 350 000 000,00 złotych. Gdzie 50 milionów dla projektów z województwa mazowieckiego, a pozostałe trzysta dla województw poza mazowieckim. Warto wspomnieć, że w poprzednim naborze udzielono wsparcie 41 podmiotom na kwotę 278 mln zł. Warunki wsparcia określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w kwestii pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe, w podziale na rodzaje pomocy. Mamy tutaj pomoc regionalną (od 10 do 70%). Pomoc na prace rozwojowe od 25 do 45% i pomoc de minimis podobnej wartości. Więcej informacji w załączniku.

Dofinansowanie.

Dofinansowania przeznaczone są, aby wspierać tworzenie lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Wsparcie ma polegać na inwestycjach w aparaturę, technologie i sprzęt, czy niezbędną infrastrukturę. Mają one służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a celem jest tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansowane w ramach projektów mogą być np. wydatki inwestycyjne, wszelkie koszty specjalistycznej wiedzy technicznej czy koszt doradztwa i równorzędnych usług. Dofinansowywany będzie także ewentualny zakup materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach i szansach dla Twojej firmy napisz lub zadzwoń. Poniżej znajdziesz wszystkie <br>potrzebne dokumenty dotyczące, warunków, oceniania czy kryteriów.

Instrukcja_2_1 Jak_poprawnie_zlozyc_wniosek_o_dofinansowanie_schemat Kryteria_wyboru_projektow Kryteria_wyboru_projektow_2_1 Model_2014-2020_Instrukcja Poradnik_dla_uzytkownikow_dot_definicji_msp Regulamin_Konkursu_2-2 Wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_definicje Wytyczne_w_zakresie_realizacji_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji Zal_4_lista_dokumentow_do_umowy Zal_6_lista_sektorow_starategicznych Zal_6_oswiadczenie_MSP Zal_7_oswiadczenie_o_zgodnosci_wersji_elektronicznej_wniosku Zal_8_agenda_badawcza_wzor Zal_8_zasady_oceny_finansowej Zal_9_upowaznienie_dla_banku Zal_9_upowaznienie_dla_banku_tajemnica_bankowa Zal_nr_1_pomoc_inna_niz_pomoc Zal_nr_2_pomoc_de_minimis Zal_nr_3_Umowa_o_dofiansowanie_2_1_2019 Zal_nr_5_lista_KIS_2_1_2019 Zal_nr_5_oswiadczenie_o_VAT Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_szans_i_niedyskryminacji Zasadach realizacji Ustawa