Dla Kogo dotacje unijne?

dla kogo dotacje

Ze środków unijnych teoretycznie może korzystać każdy. Najważniejsze, aby znaleźć odpowiedni projekt i spełnić wyznaczone kryteria. Możemy rozróżnić dwie podstawowe grupy pozyskujące dotacje. Pierwsza z nich samorządy, NGO — czyli organizacje pozarządowe i oczywiście samorządy. Druga grupa to tak zwany Kapitał Ludzki, którego rozwój to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwa

Przyjrzyjmy się części pierwszej grupy, która niewątpliwie od kilku lat jest największym beneficjentem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ze względu na ogromne spektrum możliwości wsparcia mają przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Każde województwo miały własne programy regionalne, dodatkowo dotacje pochodziły z programów: Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój. Największe możliwości i szanse na otrzymanie wsparcia to projekty badawcze i wdrażanie innowacji.Rozwój firm w kierunku nowych rozwiązań oraz bliska współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi to w zamyśle większa szansa na innowacyjność i wyjście z produktem poza lokalne rynki. Tworząc nowe rozwiązanie technologiczne czy dopracowując i testując znane ścieżki rozwoju, można uzyskać dofinansowanie na prace badawcze. Już opracowaną technologię można wdrożyć we własnej firmie, ale także oferować kontrahentom. Bardzo ważny jest plan działania, przede wszystkim informacja czy badanie zostanie wykonane we własnym zakresie, czy też przez jednostkę naukową. W drugim przypadku można liczyć na bon na zakup badań.

Na co dotacje

Nadal duże szanse powodzenia mają projekty informatyczne dotyczące relacji B2B, tworzące systemy budowania długofalowych relacji z Klientami, łączenia systemów partnerskich czy rozwijających handel elektroniczny. Poza informatyzacją mamy jeszcze programy dotyczące ekologii, które jeszcze długo pozostaną bardzo istotnym celem Funduszy UE. Pamiętajmy również o szkoleniach dla pracowników, dofinansowania można uzyskać na szkolenia, usługi doradcze, coaching, studia podyplomowe czy mentoring. Zobacz aktualne możliwości na stronie lub skontaktuj się z nami, by wybrać najlepszą opcję dla Twojej firmy.