Oferta

Kompleksowo zarządzamy procesem pozyskiwania Funduszy Strukturalnych na przedsięwzięcia inwestycje lub szkoleniowe.

Głównymi funduszami, do których sięgamy to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności lub Europejski Fundusz Społeczny.

Współpracujący z nami specjaliści i eksperci przygotowali w ciągu 6 lat około 200 projektów dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, podejmujemy je z dużym zaangażowaniem, następnie z maratońską wytrwałością dążymy do założonych celów.

Uważamy równocześnie, że mamy patent na pozyskiwania finansowania na przedsięwzięcia związana z rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego, zwłaszcza na wdrażanie systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach pierwszego spotkania z Klientem, przeprowadzamy bezpłatny wstępny audyt, za pomocą którego określamy jakie szanse na dofinansowanie ma planowana inwestycja. Po spotkaniu Klient otrzymuje notatkę ze wstępnego audytu, z której jasno wynika, jak pozyskać środki unijne i jakie warunki należy spełnić.

Oferta Działu Doradztwa Europejskiego jest kompleksowa, mamy dużą skuteczność, ale nie warto rozważać o tych wszystkich korzyściach, które Państwo odniosą podczas współpracy z nami, zanim nie skontaktują się Państwo z naszym konsultantem.

Oferta Działu Doradztwa Europejskiego obejmuje:

 1.  Analizy możliwości wykorzystania funduszy i programów UE do finansowania inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorstwa:
  • Monitoring funduszy dostępnych w Polsce i UE – selekcja projektów, doradztwo;
  • Monitoring naborów wniosków z funduszy UE;
  • Analiza możliwości związanych z nowym okresem programowania funduszy UE na lata 2007-2013 pod kątem potrzeb poszczególnych klientów.
 2. Skalibrowanie/dostosowanie projektu do istniejących możliwości finansowania:
  • Analiza planów inwestycyjnych Klienta
  • Uzupełnienie planów inwestycyjnych o modułu i komponenty, które zwiększą szanse na uzyskanie wsparcia.
 3. Przygotowywanie projektów inwestycyjnych oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy UE:
  • Montaż finansowy projektów
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych
  • Przygotowanie analiz, studiów wykonalności, biznes planów i ekspertyz
  • Doradztwo w zakresie kredytowania inwestycji
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowych
  • Składanie wniosków i monitoring procesu oceny
  • Rozliczanie projektu, monitoring i ewaluacja
 4. Szkolenia z zakresu funduszy, programów i polityk UE.