Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/edumarathon/domains/edumarathon.pl/public_html/plugins/content/plugin_googlemap2.php on line 98

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/edumarathon/domains/edumarathon.pl/public_html/plugins/content/plugin_googlemap2.php on line 126
Dotacje dla firm w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego PDF Drukuj Email
sobota, 25 marca 2017 07:54

Już w trzecim kwartale 2017 roku rozpocznie się się nabór wniosków w ramach działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie nawet w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

 

 

Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis ( maksymalna wartość dotacji to 800 000 zł)

 

W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:

Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych, technologicznych lub organizacyjnych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych.

2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami. Ponadto, priorytetowo będą traktowane również eko-inwestycje oraz eko-marketing. Natomiast w przypadku gdy wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą lokalne i regionalne start-upy (działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące), które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8. Ponadto, preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Preferencje obejmą aplikacje sektora MŚP, z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości. W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

 
GRUPA MERA-MONT
MeraMont iso9001
Partnerzy:
Mera Mont PGS Software S.A.
Program Partnerski